گاوصندوق ارزان به معنی بی کیفیت نیست بلکه در تولید این نوع از گاوصندوق ارزان نیز از مواد اولیه مرغوب استفاده شده ولی از نظر وزن و ضریب ایمنی از گاوصندوقهای ضدسرقت کمی پایین تر میباشد و استفاده آنها در محیط های است که فقط نیاز به جلوگیری از دسترسی افراد دیگر آن مکان بوده ولی جلوگیری از دسترسی سارق جزو درجه اول اول ایمنی نمیباشد

فیلتر
پاک کردن همه

Showing all 7 results

Showing all 7 results

ترتیب براساس: